Disclaimer

 

  • Aan het gebruik van deze site zijn de hierna volgende gebruiksvoowaarden verbonden. Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.
  • De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
  • De website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noordeinde Clinic staat evenwel niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie op deze website. Noordeinde Clinic is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op deze website.
  • Elk gebruik dat u maakt van de informatie op onze website komt voor uw eigen risico.
  • De informatie die u ter beschikking wordt gesteld mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. U onthoudt zich van gebruik voor andere doeleinden, in het bijzonder de commerciële exploitatie van deze informatie.
  • Voorzover onze website hyperlinks bevat naar andere websites, staat Noordeinde Clinic niet garant voor de beschikbaarheid van deze websites noch is zij verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.